Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting Kunstmarkt Gemert
11-06-2018

1. Stichting Kunstmarkt Gemert is ingeschreven bij de KvK onder nummer KVK 17201622
2. Stichting Kunstmarkt Gemert verzamelt gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer je jezelf inschrijft voor onze kunstmarkt. Deze   worden verstuurd vanuit het inschrijfformulier van onze website (HTTPS:// protocol) naar de mailserver middels een SMTP-STARTTLS beveiliging.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
• ten behoeve van de inschrijving: naam, email, adres, telefoonnummer, eventuele website.
• ten behoeve van deelname aan de kunstmarkt: naam, email, adres, telefoonnummer, eventuele website, betaalgegevens (bankrekeningnummer).
3. Inzage en wijziging gegevens:
• Je kunt je gegevens bij ons opvragen, laten wijzigen als ze niet correct zijn, aanvullen of laten verwijderen.
4. Gegevensuitwisseling met derden:
• Stichting Kunstmarkt Gemert maakt gebruik van de diensten van de volgende bedrijven: voor betalingsverkeer (RABO bank) . Voor registratie/ eigen gebruik worden gegevens ingevoerd in Google spreadsheets.
Volgens de informatie die deze organisaties in hun privacy verklaringen geven, worden klant- en betalingsgegevens door hen behandeld conform de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
Stichting Kunstmarkt Gemert geeft noch verkoopt je persoons- en contactgegevens aan derden. Verder worden persoonsgegevens alleen verstrekt aan derden wanneer daar een wettelijke verplichting toe bestaat (bijvoorbeeld bij een controle door de fiscale autoriteiten).
5. Duur van de opslag:
• Je gegevens ten behoeve van de inschrijving zijn bij ons opgeslagen tot maximaal 2 jaar.
6 . Klachten:
• Als je een klacht hebt over de behandeling door ons van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via email info@kunstmarktgemert.nl . Indien de klacht niet naar je zin wordt behandeld staat het je uiteraard vrij om een klacht te deponeren bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.